Bevere 1.–2.klasse

På speidermøtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Du lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver. Noen ganger er dere kanskje ute i skogen og tenner bål sammen, synger eller hører på eventyr. Du får også ta speidermerkene for beverspeidere!

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Beverne møtes på speiderhuset annenhver torsdag fra kl 18:00 til 19:00.

Enhetsledere i beverkoloni

Elisabeth Lauritzsen

Beverassistent

Priscila de Moura

Beverassistent