Speiderhuset

Speiderhuset på Langhus er et populært som selskapslokale som benyttes av hele Nordre Follo. Huset kan leies når det ikke brukes av gruppen eller andre faste leietakere. Det leies kun ut som selskaps- eller møtelokale. Selskap kan f.eks. være konfirmasjon, 60-årslag, barnedåp, familietreff eller lignende. Det leies ikke ut til ungdomsfester.

Speiderhuset er i fast bruk på kvelden mandag, tirsdag og annenhver torsdag. Lengre ned på siden finner du bilder fra speiderhuset.

Praktisk informasjon
På speiderhuset er det stoler og dekketøy til cirka 60 personer. Kjøkkenet er utstyrt med komfyr, dobbel kaffetrakter, vannkoker, industrioppvaskmaskin samt eget kjøleskap til leietakere. Lokalet fremstår som lyst og trivelig, kjøkkenet og storsalen er nylig oppusset. Det er godt med parkeringsplasser og kort vei å gå fra Langhus stasjon.

Trådløs internettilgang, projektor og lerret kan benyttes uten ekstra kostnad. Det er ikke lydanlegg.

Leietakere må medbringe kjøkkenkluter og opptørkhåndklær til eget bruk. Vaskemidler finnes på vaskerommet i underetasjen.

Klikk her for å se kalender og sende inn booking

Klikk her for å lese leievilkår

Klikk her for å se bilder

Spørsmål kan sendes til utleie@langhus.no.

Booking

Priser

Privatpersoner, ideelle organisasjoner, lag og foreninger Bedrifter og institusjoner
Mandag – torsdag kl. 17:30 – 23:00 kr 800,- kr 1600,-
Fredag kl. 15:00 – 01:00 kr 2000,- kr 4000,-
Lørdag kl. 14:00 – 01:00 kr 3000,- kr 6000,-
Søndag kl. 12:00 – 00:00 kr 2000,- kr 4000,-
Hel helg fre kl. 15:00 – søn kl. 00:00 kr 6000,- kr 12 000,-

 

Utleiekalender

 

  • Kontaktinfo

  • Leieperiode

Leievilkår

Leietaker
Det leies kun ut som selskaps- eller møtelokale. Det leies ikke ut til ungdomsfester.
Leietaker må ha fylt eller fylle 25 år inneværende år. Leietaker må selv være tilstede under hele arrangementet.

Utleieobjekt
Langhus speiderhus, 1. etasje storsalen med gang, kjøkken og toalett. Bruk av underetasje samt andre rom kun etter avtale med utleier.

Leietakers plikter
Leietaker plikter å behandle så vel speiderhuset som eiendommen forøvrig med tilbørlig aktsomhet. Speiderhuset må ikke brukes på en måte som forringer omdømme eller utseende, dette gjelder støy, støv, lukt etc. som kan sjenere naboer og/eller andre.

Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann-/rømningsinstruks, samt de instrukser for tekniske anlegg som til enhver tid gjelder for speiderhuset. Leietaker plikter å sette seg inn i rutiner for vask, avfall, bruk av oppvaskmaskin, brannslokkingsapparat og annet utstyr. Instrukser finnes i heftet «Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus».

Leietaker er i sin helhet økonomisk ansvarlig for all skade og/eller tap. Dette gjelder vedkommende og/eller andre personer som vedkommende har gitt adgang til speiderhuset og eiendommen. Leietaker skal varsle utleier umiddelbart ved eventuell skade og/eller tap.

Ved utløst brann- og/eller tyverialarm belastes leietaker for utrykning fra brannvesen og vekterselskap.

Leietaker har ikke anledning til å foreta hjemlån av utstyr som finnes i lokalet. Leietaker må erstatte utstyr som er savnet/ødelagt. Leietaker har også ansvar for utstyr som blir etterlatt i lokalet.

Dersom det er innvendinger mot lokalet ved overtakelse, må dette meddeles utleier omgående og snarest innen en time etter at lokalet er tatt i bruk.

Leietaker har ansvar for at lys slukkes, at alle utgangsdører og vinduer er forsvarlig låst og at alarmen er påslått når lokalet forlates.

Fortrinnsrett
Alle enheter i 1. Langhus speidergruppe har fortrinnsrett på å bruke speiderhuset. Det vil si at dersom lokalet er holdt av til gruppas enheter gjennom terminliste, kan ikke huset leies bort til andre. Dette er gratis uansett tidspunkt. Huset kan av denne grunn ikke leies ut/ holdes av før gruppens terminliste er vedtatt.

Betaling og avbestilling
Utstedt faktura skal være registrert innbetalt på utleiers konto senest 7 dager før leietidspunktet for at avtalen skal være gyldig. Er ikke faktura betalt, kan speiderhuset leies ut til andre. Ved avbestilling mindre enn 7 dager før utleietidspunktet skal full leie betales.

Leieavtalen samt ordensregler er å regne som akseptert i det leien er innbetalt utleiers konto. Fremleie/overdragelse
Fremleie eller overdragelse, helt eller delvis er ikke tillatt. Ved mistanke annulleres leieforholdet og leietaker vil bli belastet for hele leiebeløpet.

Force majeur
Forhold som partene ikke rår over, som for eksempel naturkatastrofer, brann, eksplosjoner, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm mv. fritar partene fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne leieavtalen.

Mislighold
Mislighold av denne leieavtalen og reglement kan medføre tilleggsleie og i verste fall tap av mulighet til å leie.

Bilder