Speiderdrakten

Speiderdrakten består av en grå speiderskjorte og et rutete skjerf med skjerfknute av lær. Speiderdrakten brukes av aldersgruppene flokk, tropp og roverlag på speidermøter og andre speiderarrangementer. Beverne bruker en mørkeblå bevergenser.

På speiderskorta sys speidermerker. Disse har ulike formål. Noen viser tilhørighet til gruppe, krets og forbund, andre er merker du får når du har deltatt på arrangementer, og noen er merker du får etter å gjennomført ulike oppgaver eller aktiviteter.

Ved overgang fra en enhet til en annen, skal skal kun de grunnleggende merkene være igjen på skjorta. De andre skal tas av. Har du leirbålskappe, kan du sy merkene du har tatt av på denne.

Flokk, tropp og roverlag

Speiderdrakten og de grunnleggende merkene får du kjøpt på speidersport.no. Her er en liste over det du må kjøpe til å begynne med i flokk, tropp og roverlag:

Gruppebånd, gruppemerke og skjerfmerke (enhetsmarkering) får speiderne/roverne utdelt.

Bevere

Beverne kan kjøpe bevergenseren her:

Speiderskjerf, skjerfmerke (enhetsmarkering) og skjerfknute får beverne utdelt.

Merkeplassering

Merker skal plasseres som vist på illustrasjonen under. Se forklaring lenger ned.

Forbundsmerket NSF Venstre skjorte lomme, midt på lommefolden
Enhetsmarkering På speiderskjerfet med det innbroderte kompasset i bunnen
WAGGGS – Verdensmerke (gult og blått) Venstre overarm på skjorten, ca 4 cm under skuldersømmen, til venstre for WOSM
WOSM – Verdensmerke (lilla og hvitt) Venstre overarm på skjorten, ca 4 cm under skuldersømmen, til høyre for WAGGGS
Gruppebånd Over høyre lomme på skjorten, rett over lommeklaffen
Kretsmerke Over høyre lommeklaff på skjorten
Gruppemerke Plasseres over venstre brystlomme over utfordringen
Deltagermerke Kan brukes spesielle deltagermerker for bl.a. landsleirer osv. Kan brukes inntil ett år. Venstre arm under verdensmerket
Patrulje-/kullmerker (flokk og tropp) Med spissen ned, over venstre skjortelomme
Utfordringen Rett over venstre brystlomme
Jeg er beredt under forbundsmerket, på venstre skjortelomme, midt på lommefolden
Programmerker På høyre overarm. Merkene syes på slik at de former en omvendt ”V”
Speidersjefens topputmerkelse (tropp og roverlag) Plasseres på høyre overarm inne i formasjonen til programmerkene
Fordypningsmerkene Inntil 6 merker og ”6 merkers”-merket (flokk) på høyre overarm, parvis, under programmerkene med avstand mellom merkene
Prosjektmerker På høyre arm, fortløpende sammen med fordypningsmerkene
Merkesnorer (tropp og roverlag) Bæres rundt høyre arm på speiderskjorten
Patruljeførerstriper/assistentstriper (tropp) Patruljeførerstripene parallelt med lommefolden, midt på feltene, assistentstripen på høyre side av lommefolden. Stripene plasseres slik at spissen på hakene står nedover
Peffkursmerke (tropp) Plasseres over venstre brystlomme over utfordringen og gruppemerket og til høyre for patruljemerke
Roverklaffer På skulderklaffene på skjorten