Langhus speidersang

Mel & tekst: Antony Cook

Refreng:
For vi er speidere fra Langhus vi,
og vi marsjerer alle si på si’
med både gutter, jenter arm i arm,
og du vil høre larm, når vi er nær.
For når vi roper alle, Hipp Hurra!
og vi vårt speidermerke med oss drar,
da kan du se at vi fra Langhus er,
vi si det rett, alltid beredt.

Vet du, hvem de yngste i speideren er?
I bever’n der hører vi til.
I en koloni slik som bevere flest
vi lever i full harmoni.
Vi synger, og leker, og bråker, og ler,
og blir bare flere og fler’

For vi er speidere…..

I flokken der lærer vi alt som skal til,
for senere speider å bli.
Med sang og med lek i fra jungelens bok,
vi kan ikke komme forbi.
Med Akela, Baghera, Baloo og Mowgli,
vi får det som trengs, får vi si.

For vi er speidere…..

I troppen så går det som ventelig kan,
vi gjør som vil alle mann.
Men det er ikke alltid så morsomt å greit,
med gradene en, to og tre.
Og lederne de kjefter og skriker i kor,
men vi vet da hvordan det går.

For vi er speidere…..

Som rovere er vi da alltid parat,
til tjeneste står vi, så klart.
Vi synger og danser, og jobber i blant,
med ting som er ikke så vant.
Som rovere vet vi at laget må til,
når sjansene står der på spill.

For vi er speidere…..

Vi ledere er da en underlig gjeng,
som tror at vi vet hva vi vil.
Men av og til kommer vi ikke forbi,
at ungene får oss på skli.
Vi prøv’ å beherske oss, som oftest det går,
men vi må huske dette som så.

For vi er speidere…..