Historie

1. Langhus speidergruppe ble stiftet i 1930 av Carl E. Eriksen. De første årene holdt han møtene hjemme hos seg selv. Senere ble møtene avholdt i Langhus kirke. I dag holdes møtene på speiderhuset som ble bygget på dugnad og stod ferdig i 1992.

Oppstarten
Historien begynte på høstparten 1929 ved bredden av Tussetjern. To av Carl E. Eriksens eldste sønner var allerede aspiranter i 1. Oppegård speidergruppe. Fra hjemmet ved Tussetjern var ikke veien lang til herredsgrensen, men lokalpatriotismen blomstret og guttene la ikke skjul på at Langhusnavnet burde få sin egen plass i forbundets protokoller snarest mulig. Hadde Carl E. Eriksen virkelig noe valg? Utsatt for sterkt press fra sine håpefulle og utilslørte henstillinger fra daværende speidersjef Hans Møller Gasmann og kretsleder Hans Knudsen fra Kolbotn, bestemte Eriksen seg for å ta imot utfordringen. Han åpnet døren til sitt hjem for aspirantmøter for en gutteflokk som villig sugde til seg lærdom om speiderbevegelsens gjøremål og idealer.

Langhus-speiderne lå ikke på latsiden. Allerede den første sommeren stilte troppen med ca 20 deltagere til kretsleiren på Seiersten fort. Året etter var det troppsleir på Kambo. I 1932 reiste 20 erfarne speider-veteraner fra Langhus til landsleiren i Mandal.

Sterkerud
23. september 1932 innvies Sterkerud, Langhus speidernes egen hytte etter to års iherdig innsats. Gårdsbruker Arne Eriksen på Tallaksrud stilte tomten til disposisjon på den gamle husmannsplassen Vestre Sterkerud. På tomten stod bare grunnmuren igjen etter tiden som husmannsplass.

Det var ikke tilfeldig at at Langhus-speiderne kom over den gamle husmannsplassen. Troppens første turer gikk til området rundt Bukkestitjern samt Karlsrudtjernet.

Laftetømmer til speiderhytta ble hugget i Tallaksrud skogen og tømmeret ble bragt inn av gårdbruker Karlsrud. To brødre fra Nordløkka på Bru tømret hytta for 400 kroner. Alle krefter ble satt inn for å få hytta ferdig så raskt som mulig, arbeidet gikk unna både i helgene og om kveldene.

Etter byggingen av Sterkerud satt gruppa igjen med en gjeld på 3000 kroner. Allerede etter et par år med basarer, utloddinger ogrevyer var hvert øre tilbakebetalt. I 1934 åpnet speiderne servering på Sterkerud hver søndag i skisesongen.

I krigsårene ble Sterkerud invadert av Småhirden, nazistisk interessert ungdom. Tidlig på nyåret i 1945 tok «gutta på skauen» en stor sjanse. De hadde mottatt en mengde våpenslipp som nazistene var klar over, man regnet med at skogen når som helst ville bli gjennomsøkt for å finne våpenlagerene. Det ble besluttet å opprette et våpenlager i kjelleren på Sterkerud, nazistenes tilholdssted. I mens det var folk på hytta tok «gutta på skauen» ut stener i grunnmuren og plasserte våpen i kjelleren.

Langhus speiderhus
Etter mange år fram og tilbake med kommunen om lokalisering av speiderhuset, tok byggingen til i 1987. Tomten ble leid av kommunen for 500kr året. Det måtte 6 år med dugnadsinnsats til før huset sto ferdig i 1992. Da var det brukt 1,4 millioner kr på byggingen, alt finansiert uten å ta opp lån.

Huset eies og drives av 1. Langhus speidergruppe, som bruker det til sine møter og samlinger. Huset leies ut som selskaps- og møtelokale til private og bedrifter.

Huset har tidligere vært utleid til Ski kommune som SFO og senere barnehage.